Ing. Jiří Lajtoch

Senát nemá žádné pravomoci v rozdělování státních peněz, nemá možnost zajistit dotace ani na ty účely, které si to měrou vrchovatou zaslouží. V tom našemu regionu pomoci nemohu. Co ale mohu dělat a co dělat chci, to je pozorně a pečlivě vyslechnout to, co vás trápí a pokusit se tyto zkušenosti vtělovat do české legislativy. Víte stejně dobře jako já, že naše zákony často nejsou pro lidi, často jsou nesrozumitelné, rozporné a někdy i nespravedlivé. Jistě je to do značné míry daň překotnému vývoji naší země v posledních letech, ale nepochybuji o tom, že cesta k nápravě je v naslouchání občanům a ve snaze respektovat vaše potřeby a vaše návrhy.

Nemohu Přerovsku přinést osobně investice ani dotace, ale co mohu a co dělat chci, to je být nápomocen radou, doporučením. Jako primátor nemalého města jsem získal řadu zkušeností z fungování státní správy i zákonodárných sborů, jako senátor si tyto znalosti jistě velmi rychle prohloubím. Nabízím Vám je k využití.

Svou prací v Senátu hodlám koalici tento vzkaz obyvatel našeho regionu tlumočit a to opravdu jasně a tak, abych byl za vás hodně slyšet.

To však neznamená, že bych se necítil být senátorem pro všechny občany bez rozdílu volebních preferencí. Moje dveře jsou otevřené každému z vás. Chtěl bych připomenout, že na radnici Přerova spolupracuji s kolegy i z jiných stran a co více, že naše spolupráce nese městu dobré ovoce. V mém sekretariátu nikdo nikdy stranické legitimace nekontroloval a nikdy je nikdo kontrolovat ani nebude.